Telepy Károly (1828-1906)

Telepy Károly  Romantikus táj, 1860 körül 71×100cm olaj, vászon   Jel. j. l. Telepy K

Pesten Barabás Miklósnál, később a müncheni és a velencei akadémián tanult. Kezdetben Barabás modorában festett arcképeket, majd felhagyott a portrékészítéssel, és áttért az egész életművét jellemző romantikus tájképfestészetre. Első alkotásai- melyek zömükben olaszországi tájélmények nyomán készültek - id. Markó Károly hatásáról árulkodnak. 1860-ben végleg Pesten telepedett le. Festészetének fő témájául a történelmi nevezetességű várak és tájak mellett a Tátra és a Mátra romantikus hegyvonulatai, valamint a Balaton partvidékének festői részletei szolgáltak. A hazai művészeti közéletben aktív szerepet töltött be, például részt vállalt az Országos Magyar Képzőművészeti Társaság létrehozásában, melynek élete végéig titkára és negyven éven keresztül műtárnoka volt.